TBMM açılışı: 23 Nisan 1920

TBMM açılıp bu meclisin başkanı olduğunda henüz 39 yaşında olan Mustafa Kemal Atatürk. Yeni bir devletin kurulduğu bu günü çocuklarla özdeşleştirmiş ve sonrasında da çocuklara armağan etmiştir.

 

Atatürk diyor ki:

“Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.”

leave a reply