SÜRESİZ NAFAKA TARTIŞMASI 

Süresiz nafaka hakkında uzun süredir çok şey yazıldı ve konuşuldu. 

Süresiz nafaka hakkında uzun süredir çok şey yazıldı ve konuşuldu.

Süresiz nafakanın hukukiliğinin tartışılması Yargıtay’ın Aile Hukukuna ilişkin uyuşmazlıklara bakan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin Yargıçlar Kurulu Başkanının; sosyal medya ve diğer başka yerlerde bu konuda açıklamalar yapması ile başladı, sonrasında ise bu sürece; süresiz nafaka mağdurlarının birlikte hareket ettikleri  Süresiz Nafaka Mağdurları Platformunun da bu tartışmaya katkı sağlaması ile hem kamuoyunun hem yasa yapıcının gündemine geldi.

Süresiz nafaka süreç içinde nasıl olduysa bir anda nafaka ödeyen mağdurdur, nafaka alan faydacıdır noktasına geldi. Öncelikle süresiz nafakanın kapsamının anlaşılmamasından kaynaklı olduğunu düşündüğüm bu çarpık anlaşılma bu noktada tanımlanması gerekmektedir.  Nafaka kişiye verilen ve müşterek çocuklara verilen farklı çeşitlilikler içeren bir kurumdur. Kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere mevcut veya boşanma sonrasında kötü duruma düşecek olan eşe verilen bir nafaka türü olarak yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakasının şartların değişmemesi halinde süresiz olduğundan bahsedebiliriz ama değişmeyen tek şeyin değişim olduğunu düşündüğümüzde, şartların her daim değiştiğini de söylemek doğru olur. Çalışmayan tarafın bir gün çalıştığı ya da kendisine anne babasından aylık gelir bağlandı vs. gibi durumlar doğduğunda aslında durum ve şartlar değiştiğinden süresiz nafakanın süresiz tanımlanması da değişiyor. Ancak çok istisnai bir durumda şartların hiç değişmediğinin farz edilmesi halinde, süresizlik noktasına makul ve tarafları açıkça mağdur etmeyecek bir sınırlama getirilmesi gerektiği konusunda eleştiriler toplanıyor. Limitsiz ve belirsiz bir durum, hukukun hakkaniyet mantığına  elbette ki aykırıdır. Ancak nafaka ödeyenin de her daim mağdur olduğuna dair yanlış bir inanışın kamuoyuna hâkim olması da ayrıca bir hakkaniyetsizlik yaratır.

Şimdi kanun koyucunun nafaka hususunda yeni bir yasal düzenleme yapması gündeme geldi ancak konunun derinliği ve mağduriyetlerin görmeden gelinmemesi için gerekli olan bu düzenlemede, bugüne kadarki yüzeysel değerlendirmelere bakıldığında aslında sadece mağduriyetlerin yakınlaştırılabileceği, gerçekte ise yok edilemeyeceği anlaşılıyor. Çünkü yoksulluk nafakasının ortadan kaldırılması veya süreye bağlanması için öncelikle, toplumun her tabakasının devlet tarafından gelir güvenliğine bağlanması, çalışarak ve üreterek kazanmaya odaklı bir sistem geliştirilmesine bağlı olduğu göz önüne alınmadan adım atılması, yasal düzenlemeden ancak yeni bir mağduriyet ortaya çıkacağı gerçeğini su yüzüne çıkarıyor.

leave a reply

Reendex

Must see news