SİT ALANLARI HAKKINDA BAKANLIĞA İTİRAZ

Bodrıym Çevre Platformu – Basın açıklaması

 Sit Alanları hakkında Bakanlığa itiraz dosyasını verdi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Genel Müdür Kemalettin Cengiz Tekinsoy ve Genel Müdür yardımcısı Ahmet Demirtaş ın katılımı ile, 18.10.2017 tarihinde Bodrum Nurol Kültür Merkezi’nde gerçekleşen ve konusu “Sit Alanlarının yeniden değerlendirilmesi”olan çalışmalarında, Bodrum Yarımadası için gelinen son noktanın kamuoyu ile paylaşımı ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Katılımcı tüm STK’ ların ve halkın ortak kararı şu şekilde ortaya çıkmıştır:
Sit Alanlarının imara açılması neticesinde, Bodrum yarımadasında gerek Alkeolojik ve gerekse Doğal sit alanlarının betonlaşması hem tarihsel kültürümüz hem de doğal varlıkların, biyolojik çeşitliliğin, ortak yaşam alanlarının yok olmasına sebep olacaktır. Ülkemizin taraf olduğu yerel, ulusal ve uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde büyük sıkıntılar yaşanacaktır.
Sayın Genel Müdür toplantıda “İtirazlarınızı bize iletin; hiçbir şey geri dönülmez değildir, bir yanışlık varsa biz gereğini yaparız” ifadenizden aldığımız güçle platformumuz hummalı bir çalışma yürütmüş ve Bodrum Yarım Adasının tüm sit alanlarını incelemiş ve konunun vahametini ortaya çıkartmıştır. İnceleme sonucunda Bodrum da 20 hassas bölgede sit alanı değişikliği tespit edilmiş içlerinde Bakanlık tarafından Tahsis yapılan iki hassas bölge önplana çıkmıştır;

1)      KİSSEBÜKÜ (ADALIYALI KOYU) :

ESKİ HALİ                       YAPILMAK İSTENEN YENİ HALİ
Bölgenin tamamı, mevcut durumda 1 ve 3. Derece Alkeolojik sit alanı ve 1. Derece doğal sit alanıdır.
Son gelinen noktada Sit Alanları yeniden değerlendirilmesi kapsamında bakıldığında Kissebükü 1 ve 3. Derece Alkeolojik Sit Alanı ve 1. Derece doğal Sit Alanı iken Nitelikli Doğal Koruma Alanına çevrilmesi yeni tanımla

“ ÖRTÜ ALTI TARIM UYGULAMALAR HARİÇ TARIM, KÜLTÜR BALIKÇILIĞI HARİÇ BALIKÇILIK FAALİYETLERİ VE ALANIN DOĞAL YAPISI İLE UYUMLU ÇADIRLI KAMP ALANI, BUNGALOV VE GÜNÜBİRLİK FAALİYETLERİN YAPILABİLDİĞİ ALANLARDIR. ALANIN DOĞAL ÖZELLİKLERİNİN DEVAMLILIĞI İÇİN HALKIN BU ALANLARA ERİŞİMİNİN UYGUN SEVİYE VE ŞEKİLDE TUTULMASI ESASTIR. “ denilmektedir ancak sitin eski halinde “ BİTKİ ÖRTÜSÜ, TOPOGRAFYA, SİLÜET ETKİSİNİ BOZABİLECEK, TAHRİBATA YÖNELİK HİÇBİR EYLEMDE BULUNULAMAZ. ANCAK REKREASYON AMAÇLI GÜNÜBİRLİK TESİSLER YAPILABİLMEKTEDİR. “ denilmekteydi.
SONUÇ :
Geldiğimiz bu noktada eğer Kissebükü  (Adalıyalı) nın koruma derecesi 1. derece doğal koruma alanından,  Nitelikli Doğal Koruma Alanına çevrilmesi durumunda bölgede “BUNGALOV” adı altında kalıcı yerleşik turizm tesisleri kurulacak ve devamlı turizm yapılabilecektir.
2016 Muğla ili 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Açıklama Raporunda “ Bodrum ilçesinde, 1/25.000 ölçekli nazım imar planı kapsamı ve onama sınırları dışında kalmış olan pek çok özel statülü alan yer almaktadır. Bu kapsamda ilçede, Marina Turizm Merkezi, Karaada Turizm Merkezi, Yalıkavak Limanı Turizm Merkezi, Yalıkavak Göltürkbükü-Gündoğan Turizm Merkezi, Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi, Adalıyalı Turizm Merkezi ve Yalıçiftliği Turizm Merkezi (Yalı yerleşiminin tamamını kapsamaktadır) bulunmaktadır.  “ Bu durum yarımadanın yumuşak karnını çok açık olarak ortaya koymaktadır.
Kissebükü’nün M.Ö. 2’nci Yüzyıl’dan M.S. 6’ncı Yüzyıl’a kadar kesintisiz bir yerleşim merkezi olduğu ve Bizans İmparatoru Anastasios tarafından kurulan kentin izlerinin bulunduğu bölgede kilisenin yanı sıra ticaret limanına ait kalıntılar, gözetleme kuleleri, iki kilise, iki hamam, su depoları, kentin sur duvarları, yüzlerce yıl yaşındaki zeytin, çam ağaçları ve yaban hayatı ile 1. derece doğal SİT ve 1. derece Alkeolojik sit alanı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, yeni düzenleme ile turizme açılacak bu tarihe nasıl sahip çıkılacağı daha çok tartışılacaktır.
2005 yılından beri bölgede Bakanlık tahsis yolu ile çeşitli firmalara Turizm tesisi yatırımının önünü açmak için çeşitli hamleler yapmakta ve biz bodrum halkı ve sivil toplum kuruluşları imza kampanyaları ve hukuk yolu ile bu durumla mücadele etmekteyiz.

2)      YALIKAVAK KÜDÜR YARIMADASI :

ESKİ HALİ                           YAPILMAK İSTENEN YENİ
Küdür Yarımadası, Akdeniz Foku’nun (Monachus monachus) üreme alanıdır.   1. Derecede doğal sit alanıdır. Yeni düzenlemede ise Nitelikli Koruma Alanı olacaktır.
Gerçi bu Ekolojik temelli bilimsel rapor öncesi 3. Derece olan alanlara Bakanlık 130 dönüm arazi için devre mülk projesi için tahsis yapmıştır. Ancak tam da seçile yer Akdeniz Fokunun üreme alanıdır.
Orman ve Su işleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürlüğü –  Muğla Şube Müdürlüğü tarafından Muğla ili Milas – Bodrum ilçeleri Kıyı Şeridi dahilinde Akdeniz Foku Tür Koruma eylem planı yapılmıştır.
Ayrıca Dünya Doğayı Koruma Birliği’nin (IUCN)  yayınladığı kırmızı listede soyu kritik derecede tehdit altında olan Akdeniz Fokunun (Monachus monachus)  kesinlikle koruma altına alınması gerektiği belirtilmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından İstanbul Erkek Lisesi mezunlarının kurduğu ve ismi “İES. CLUB” olan kuruluşa satın alma hakkı ile 49 yıllığına tahsisi yapılan arazi tamda Akdeniz Foklarının yaşam ve üreme alanıdır. Bu proje tarafınızdan müdahale ile, 3. Derece koruma alanından Kesin Korunacak Hassa Alana çevrilmesi ve telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açılmasının önü alınmış olacaktır.
SONUÇ VE İSTEM :
Yukarıda iki hassas bölgede değindiğimiz gerekçeler ışığında, Sayın Genel Müdürümüzün konuya en az bizler kadar hassas davranmasını, Kisse Bükü (Adalı Yalı Limanı) ve Yalıkavak Küdür yarımadasındaki Tahsislerin, Turizm Merkezi projesinin ve Doğal Sit alanı değişikliğinin geri çekilmesi ve mevcut durumun korunması için gerek tahsis yapan ve gerekse kendi Bakanlığında Bodrum halkının hassasiyetlerini duyurarak değişikliğin durdurulmasını sağlamasını beklemekteyiz. Bu konuda hazırladığımız rapor 08.11.2017 tarihinde Sayın Genel Müdüre teslim edilmiştir.

BODRUM ÇEVRE PLATFORMU

leave a reply