Silah reklamına yasa engeli

28 Aralık 2018 tarihli resmi gazetede yayımlanan bir hükümle yasayı dikkate almayan silah üreticileri, silah satıcılarına ve yayıncılarına 2019’da ceza yağacak

28.12.2018 tarihli ve 30639 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 5. Maddesi ile; aynı yönetmeliğin 27’nci maddesinin 3’üncü fıkrasına “(9) Her türlü ateşli veya ateşsiz silah, silah üreticisi ve satışının reklamına izin verilemez”  hükmü eklendi.  Bu düzenleme ile Her Türlü ateşli ve ateşsiz silah, Silah üreticisi ve satışının reklamına internet dahil olmak üzere hiç bir mecrada izin verilmeyecek.

Yasaya Uymayanlara Ceza yağacak

Yasaya uymayan işletmeler ve kişiler, ister ateşli ya da ateşsiz silah üreticisi veya satıcısı olsun, ister yayıncı ya da silah reklamı yapan bir tüzel ya da gerçek kişi olsun, önce idari yaptırım, tekrarı halinde Adli Cezalar ile karşılaşabilecek.

RTÜK Şikayet Hattı: 444 1 178

Tüketici Danışma Hattı: 175

leave a reply