bodrum olay android uygulama
bodrum olay android uygulama
Bodrum Olay | Bodrum Haber, Bodrum Kültür, Bodrum Magazin, Bodrum Siyaset, Bodrum Spor, Bodrum Cemiyet, Bodrum Son Dakika Haberleri

İnsan Hakları Günü

İnsan Hakları Günü
allkaria

İnsan Hakları Evrensel Bildirisi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonu’nun Haziran 1948’de hazırladığı ve birkaç değişiklik yapıldıktan sonra 10 Aralık 1948’de, BM Genel Kurulu’nun Paris’te yapılan 183. oturumunda kabul edilen 30 maddelik bildiridir.

Bildirinin imzalanmasında, II. Dünya Savaşı’ndan sonra devletlerin, bireylere tanınan hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması konusunda birleşmesi de etkili olmuştur.

Eleanor Roosevelt bu bildiriyi “Bütün insanlık için bir “Magna Carta (Magna Karta)” olarak tanımlamıştır.

Bildirinin imzalandığı 10 Aralık, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanır.

Bildirinin hazırlanması ve imzalanması
Bildiri, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komisyonunca Haziran 1948’de hazırlandı. Yapılan kimi değişikliklerin ardından, 10 Aralık 1948’de Genel Kurulun Paris’te yapılan oturumunda kabul edildi.

Bu bildiriyle, yalnızca demokratik anayasalarla tanınan temel ,medeni ve siyasi haklar değil, ekonomik, toplumsal, kültürel haklar da genel tanımlarla belirli hale gelmiştir.

İlk grup haklar arasında, yaşama, özgürlük ve kişi güvenliği gibi haklarla birlikte, keyfi tutuklama, hapis ve sürgünden korunma, bağımsız ve tarafsız mahkemelerde adil ve kamuya açık olarak yargılanma hakkı ile düşünce, vicdan, din, toplanma ve örgütlenme özgürlükleri bulunur.

Sosyal güvenlik, çalışma, eğitim, toplumun kültürel yaşamına katılma haklarıyla bilimsel ilerlemenin ürünlerinden yararlanma hakkı ise, bildiriyle getirilen yeniliklerdendir.

İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin ilk maddesinde İnsan Bütün insanlar özgür, onur ve hakları yönünden eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler.

Hiçbir ayrım olmadan herkes eşittir

Herkes, ırk, renk, cins, dil, din, siyasal ya da herhangi bir başka inanç, ulusal ya da toplumsal köken, varlıklılık, doğuş ya da herhangi bir başka ayrım gözetilmeksizin bu Bildiri’de açıklanan bütün haklardan ve bütün özgürlüklerden yararlanabilir.

İkinci maddenin ana konusunu oluşturan bu tanım ile bunun dışında, ister bağımsız ülke uyruğu olsun, isterse bağımlı, özerk olmayan ya da başka bir egemenlik kısıtlamasına bağlı ülke uyruğu olsun, bir kişi hakkında, uyruğu bulunduğu devlet ya da ülkenin siyasal, adli ya da uluslararası durumu bakımından hiçbir ayrım gözetilmeyecektir.

Ayrıca bu haklar hiçbir şekilde başkalarına ya da kurumlara aktarılamaz.

İnsan Hakları

En başta yaşam ve özgürlük olmak üzere sağlık, eğitim, yiyecek, barınma ve toplumsal hizmetler de içinde olmak üzere sağlığına ve esenliğine uygun bir yaşam düzeyine kavuşma; yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma;

Barışçıl amaçlar için toplanma ve dernek kurma; evlenme, mal ve mülk edinme; çalışma, işini seçme özgürlüğü; din, vicdan, düşünce ve anlatma özgürlüğü hakları İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin temellerini oluşturur.

Maddelerde Kesinlik

Bu bildirinin hiçbir unsuru, içinde açıklanan hak ve özgürlüklerin bir devlet, topluluk ya da bireyce ortadan kaldırılmasını amaçlayan bir etkinlik ya da girişime hak verir biçimde yorumlanamaz(madde 30)

1948 sonrasında yeni anlaşmalar

İnsan Hakları Bildirisi kabul edildikten sonra insan haklarını geliştirme koruma ve uygulama konusunda yeni anlaşmalar yapılmış ve bildiriler yayımlanmıştır. Bunlardan bazıları;

Birleşmiş Milletler, Kadınların Siyasi Haklarına İlişkin Sözleşme 20 Aralık 1952
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirisi 20 Kasım 1959
Avrupa Sosyal Şartı 18 Ekim 1961
Afrika İnsan ve Halklarının Halkları Şartı 26 Haziran 1981
Birleşmiş Milletler, Yargı Bağımsızlığına Dair Temel Prensipler 29 Kasım 1985

Bu bildiriye Marksist, Maoist kesimlerden gelen ve dünyanın şu andaki durumuna bakıldığında bazılarının haklı bile olduğunu düşündüren eleştiriler de gelmiştir.

İnsan Hakları gününde Muğla Ak Parti Milletvekili’nden mesaj

AK Parti Muğla Milletvekili M. Yavuz Demir’in İnsan Hakları günü için verdiği mesaj şu şekildedir; “İnsan olmak, doğuştan bir takım kazanımlarla toplumun parçası olmak demektir. İnsanlık, tarih boyunca bugün bile zaman zaman gündeme gelebilen ırkçılık, din ayrımcılığı gibi onlarca farklı kötülüklerle mücadele etmiştir.

10 Aralık, dünyadaki insan haklarının anlaşılması bakımından son derece önemli bir tarihtir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Evrensel Beyannameyi kabul ederek bu alana dikkat çekmiştir.

Hepimizin yalnız ve yalnızca insan olmaktan kaynaklı, asla taviz verilemeyecek, dokunulması mümkün olmayan hakları bulunmaktadır. Kişi dokunulmazlığı, işkence ve kötü muamele yasağı, din ve vicdan özgürlüğü, seçme ve seçilme hakkı gibi klasik haklar asla vazgeçilemeyecek alanlardır.

Türkiye, henüz yakın geçmişte failimeçhul cinayetlerle, işkencelerle anılan bir ülkeyken bugün hayata geçirilen düzenlemeler sayesinde bunlar bir bir tarihin tozlu sayfalarına kaldırılmıştır.

Hükümetimizin, göreve geldiği ilk günlerden bu yana en büyük mücadeleyi hakların iyileştirilmesi noktasında vermiştir. Hiçbir insan hakkı ihlalinin olmadığı bir dünya dileğimle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutluyor, tüm hemşehrilerimi saygıyla selamlıyorum.”

Muğla Valisi insan hakları konusunda toplum bilincinin artmasını diledi

Muğla valisi Esengül Civelek, 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilen “İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi” ile İnsan hakları kavramının tüm dünya için geçerli olan evrensel bir boyut kazandığını, ülkemizin Birleşmiş Milletler’in kurucu üyelerinden birisi olarak İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer aldığını bildirdi.

İnsan haklarının doğuştan var olan ve tüm insanların cinsiyet, ırk, renk, din, dil, yaş ayrımı gözetmeksizin yalnızca insan oluşlarından dolayı eşit, özgür ve onurlu yaşama hakkına sahip olması olduğunu ifade eden Civelek, mesajında şu görüşlere yer verdi:

“İnsan hakları alanında, kadınlarımız, çocuklarımız ve engellilerimiz başta olmak üzere tüm bireylerimizle birlikte bu haklarını en geniş biçimde kullanabilmelerini sağlamak hepimizin görevidir, sorumluluğudur. Bu vesileyle, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nde insan hakları konusunda toplum bilincinin artmasını diler, barış, sevgi ve kardeşliğin hakim olduğu, tüm insanlığa huzur ve güven dolu bir yaşam dilerim.”

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ