İhracatçı firmaların talepleri dahilinde fazla mesai yapılacak

Talep edilmesi durumunda fazla mesai yapılacak

Ticaret Bakanlığı, ihracatçı firmaların yıl sonu taahhüt kapatmak için yaşadıkları yoğunluğu göz önünde bulundurarak fazla mesai kararı aldı.

İhracat yapan firmaların hafta sonları da dahil olmak üzere mesai saatleri dışında işlem yaptırmak için fazla mesai talep etmeleri durumunda Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin görevlendirildiğini bildirdi.

Ticaret Bakanlığından TOBB’ye iletilen ve TOBB kanalıyla üye oda ve borsalara gönderilen 26 Aralık tarihli yazıda “İhracatçı firmaların yıl sonu taahhüt kapatma noktasında yaşadıkları yoğunluk göz önünde bulundurulduğunda, özellikle Aralık ayı içerisinde hafta sonları da dahil olmak üzere mesai saatleri dışında işlem yapmak isteyen yükümlülerin fazla mesai taleplerinin karşılanması hususunda tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinin 14/12/2018 tarihli yazıları ile talimatlandırıldığı” belirtildi.

leave a reply

Reendex

Must see news