Dere Yatakları İlgi Bekliyor

Kışa gireceğimiz şu günlerde dere yatakları ilgi bekliyor. Bodrum’un bir çok mahallesinde bulunan derelerin elden geçirilmesi gerekiyor.
Bir çok derenin içinde yetişen otlar ve biriken kum tepeleri tehlike yaratıyor.
22-23 Eylül 2015’te meydana gelen sel felaketinden sonra birçok derede tedbir alan Bodrum ve Muğla belediyeleri, bu çalışmalarına son günlerde ara vermişler ki, derelerin islahı gerekiyor.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik, Hidroloji Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özcelik, ülke turizmi açısından büyük öneme sahip Bodrum’un her yıl su taşkınlarına maruz kaldığını söyledi.
2015 su taşkınının Bodrum şehir merkezini büyük ölçüde etkilediğini belirten Özçelik, “Bodrum’un altyapısında çok önemli mühendislik hatalarının yapıldığı tespit ettik” dedi.
MSKÜ Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uygulama ve Araştırma Merkezi (CBS&UZAL) Müdürü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Hidrolik, Hidroloji Su Kaynakları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ceyhun Özcelik, yoğun kentsel yapılaşma nedeniyle geçirimsizleşen kentsel dokunun, çarpık kentleşmenin de etkisiyle özellikle kısa süreli sağanaklarda kent hayatını yaşanılmaz hale getirdiğini belirtti. Özçelik, yetersiz kentsel alt yapının taşkın yüklerini taşıyabilmesi için gereken mühendislik çalışmalarının geciktiğini öne sürdü. Kentleşmenin yoğun ve çarpık olması, kamulaştırma maliyetlerinin yüksek olması, kurumlararası görev tanımlarındaki belirsizlikler gibi mazeretlerin bir yana bırakılarak yapısal ve yapısal olmayan mühendislik projelerinin biran önce geliştirilerek uygulanması gerektiğini vurgulayan Özçelik, projeler gerçekleşinceye kadar derhal geçici tedbirlerin alınması gerektiğini, aksi halde Bodrum’un benzer akıbetle karşılaşmasının yakın olduğunu dile getirdi.

leave a reply