Deniz müzesinde Kızılhisarlı Kaptan ve tarihin gerçekleri

Kızılhisarlı Kaptan Mustafa Paşa

Osmanlı yazılı belgelerine dayanarak, Bodrum’u Kızılhisarlı Kaptan Mustafa Paşa kurmuştu demek; Herodot’a dayanarak, Halicarnassos’u Dorlar kurmuştu demek kadar doğrudur.

Kızılhisarlı Kaptan Mustafa Paşa, bununla da kalmamış; donanma için imal ettirdiği gemilerle, engin derya bilgi ve tecrübesi, arslan yüreğiyle 1736-1739 yılları arasında Karadeniz’de Ruslarla yapılan deniz muharebelerinin kazanılmasında çok büyük rol oynamıştı.

Oysa bugün  tarafından  İskele Meydanı’nda 1723’te yaptırdığı caminin inşa tarihini gösteren tabelada anlaşılmaz biçimde 1720 yazılmaktadır. Bu bile tarihimize ne kadar önem verdiğimizin yüz kızartıcı bir göstergesi olarak senelerdir orada öylece sırıtıp durmaktadır.

Eğriboz-Kızılhisar, Kızılhisarlı Kaptan Mustafa Paşa, 18. yüzyılda Akdeniz, savaşlar, göçler, Bodrum, Osmanlı Tersanesi ve Bodrum denizcilik tarihine ışık tutacak birçok konu 12 Ocak Cumartesi günü, saat 16.00’da müzede,  belgeleriyle ele alınacak.

leave a reply