bodrum olay android uygulama
bodrum olay android uygulama
Bodrum Olay | Bodrum Haber, Bodrum Kültür, Bodrum Magazin, Bodrum Siyaset, Bodrum Spor, Bodrum Cemiyet, Bodrum Son Dakika Haberleri

Bodrum Eğitim Sen ve Veli Der’den Ortak Açıklama

Bodrum Eğitim Sen ve Veli Der’den Ortak Açıklama
pisisoft

Bodrum Eğitim Sen Temsilciliği, Eğitim Sen önünde “Zorunlu Seçmeli Ders” seçiminde yaşanan “Dayatmalara” karşı Bodrum Veli Der ile birlikte ortak basın açıklaması yaptılar.

Basına ve Kamuoyuna duyurulur diye başayan ve “Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokullar ve liseler için seçmeli ders tercihlerinin  4-22 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağını açıklamış, daha sonra Bodrum milli eğitim müdürlüğü okullara gönderdiği yazı da 19 Ocak da tercihlerin biteceğini ifade etmiştir.” diye devam eden açıklama aynen şöyle:

“Açıklamalar ardından tüm yurtta geçmiş yıllarda olduğu gibi Milli Eğitim Müdürlükleri yönlendirmeleri ile okul idarecilerinin ders seçim sürecine müdahale ettiği ve öğrencilerin din derslerini seçmeye zorlandığına dair bilgiler sendikamıza ulaşmaya başlamıştır.  Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Okul Müdürlüklerine gönderdiği 13 Ocak 2021 tarihli, dini içerikli derslerin seçimine yönelik istatistiki bilgilere ihtiyaç duyulduğuna dair yazısında da okul idarecileri üzerinde baskı uygulandığını görmekteyiz.

Geçtiğimiz yıllarda eğitimde yoğun siyasal kadrolaşmanın ve yandaş atamaların bir sonucu olarak bazı okul yöneticilerinin öğrenci ve velilere bilgilendirme yapmadan, din eğitimi derslerini içeren zorunlu paketler hazırlaması, öğrenciler adına seçim yapması ve sadece seçilen dersleri imzalamaları için velilere tebliğ etmesi gibi durumlar çokça yaşanmıştı.

Anlaşılıyor ki Pandemi koşulları içinde, sınırlı saatte sokağa çıkabilen  ve/veya uzaktan eğitime erişimi olmayan öğrencilere seçmeli derslerin belirlenmesi için daha da uzun süre tanınması gerekirken, ne yazık ki yine bir oldu bittiye getirme çabası ile karşı karşıyayız.

Üzülerek görüyoruz ki, iktidar geçmişte yaşadığı kötü tecrübeden hala ders almamıştır. İktidarın milli eğitim politikalarını belirlemede dayanak olarak kullandığı vakıf, dernek ve cemaatler yaptıkları protokoller mahkeme kararı ile defalarca iptal edildiği halde hala kendilerini yasaların üzerinde görmekte ve öğrencilerimizin gelecekleri ile eğitim faaliyetleri üzerinde karar alma haklarını kendilerinde bulmaktadırlar. Seçmeli ders adı altında zorunluya dönüştürülen dini içerikli dersler için öğretmen yetersizliği bahane edilerek cami hocalarının okullara girmesine olanak tanınmaktadır. Bodrum müftülüğü de eğitime müdahil edilmiş ve Cuma hutbelerinde imamlar aracılığıyla velilere “dini içerikli derslerin seçilmesi yönünde telkinlerde bulunulmuş, veli üzerinde manevi baskı oluşturulmaya çalışılmıştır. Son yıllarda ulaşım ve yemeğin ücretsiz hala getirilerek veli teşvikleri sunulduğu halde imam hatip okullarına yeni kayıtlı öğrenci sayıları düşmüştür. İktidar ve bakanlık baskılar kurarak tüm okulları İmam HATİPLEŞTİRMEK İSTİYOR. Milyonlarca öğrencinin uzaktan eğitime erişemediği ve okullarda olmadığı koşullarda öğrenciler adına seçmeli dersleri okul idareleri tarafınca belirlenecek olması öğrenciler için eğitim hakkı ihlali demektir. Eğitim Sen olarak eğitimin gericileştirilmesine, bilimden, sanattan uzaklaştırılmasına izin vermeyeceğiz.

Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bilimsel, laik, demokratik, anadilde eğitim mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, ZORUNLU SEÇMELİ DERS konusunda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin  karşısında duracağımızın, seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Velilerimizi ve öğrencilerimizi de bu tür dayatmalara karşı durmaya çağırıyoruz. BODRUM EĞİTİM SEN TEMSİLCİLİĞİ, KESK”

Bodrum Veli Der sözcüsü ise açıklamasında “Eğitim sistemimiz; her geçen yıl bilimsellikten, araştırmacılıktan, sorgulayıcı yaklaşımdan, sanattan, spordan ve üretimden uzaklaşarak, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğini hızla  karanlığa doğru sürüklemektedir. Milli Eğitim sistemimizin içler acısı hali gözler önünde durmaktadır. Pandemi ile sorunlar ve fırsat eşitsizliği daha da artmıştır.

En son Boğaziçi Üniversitesi Rektör atamasında şahit olduğumuz gibi olağanüstü hal döneminde çıkarılan KHK’lar normal şartlar altında hala yürürlükte tutulmaktadır. Öğretim görevlilerinin aralarında yaptıkları seçimle belirlenmesi gereken rektörler liyakata bakılmaksızın siyasi tercihleri sayesinde bu mevkileri işgal etmektedirler. Aynen seçmeli derslerde olduğu gibi seçim sadece lafta kalmakta, siyasi görüşler doğrultusunda tepeden dayatma her yere yayılmaktadır.

MEB 2 Eylül 2020 tarihinde yürürlüğe giren Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin Öğretim Programları bölümünde seçmeli dersler hakkında özetle aşağıdaki düzenlemeleri yapmıştır.

“Seçmeli dersler, öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.”

“Ders seçimi okulun imkânlarına bağlı olarak veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dâhilinde öğrenci tarafından aralık ve ocak ayları içinde yapılır, (…..) Süresi  içerisinde  ders  seçimi  yapmayan  öğrencilerin dersleri okul yönetimince belirlenir.

“Ortak  dersler kapsamındaki yeteneğe bağlı seçimlik dersler hariç seçmeli dersler en az 10, seçmeli meslek dersleri  ise  en  az  8  öğrencinin  talebi  doğrultusunda  öğretime  açılır. Ders  yılı  içerisinde öğrenci  sayısı  azalsa bile  o  dersin  okutulmasına  devam  edilir.

Yeterli  talebin  olmamasından  dolayı  açılamayan seçimlik dersler millî eğitim müdürlüklerinin onayına bağlı olarak merkezi bir okul/okullarda açılabilir  ve farklı okul öğrencilerinin kayıtları okullarında kalmak üzere seçimlik dersleri bu okul/okullarda almaları sağlanabilir.

Buradan da anlaşılacağı üzere ders seçme, velisinin bilgisi dahilinde öğrenciye aittir.  Sadece bu hakkı kendisi kullanmayan öğrenciler adına okul idaresi karar verebilir. ‘Yeterli talep yok, derslik yok, öğretmen yok’ vb yönlendirmelerle çocuklarımızın istemediği dersleri seçmeye zorlanması yasal değildir.

MEB kendi hazırladığı yönetmelikle ters düşmemelidir. Seçmeli ders seçimi özgür bir seçim olmanın dışına çıkarılmamalı, seçmeli din dersleri de fiili bir şekilde zorunlu din derslerine dönüştürülmemelidir.

Öğrenciler ve veliler adına ders seçen okul yöneticileri suç işlediklerini bilmeli ve ona göre hareket etmelidir. Veli Der Bodrum Şubesi olarak ilgilileri uyarıyor, çocuklarımıza sahip çıkıyoruz. Seçmeli derslerin belirlenmesi sürecinde hangi nedenle olursa olsun mağdur edilen veli ve öğrencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyor, eğitim politikalarına ilişkin her konuda olduğu gibi, bu konuda da her türlü siyasal ve ideolojik yönlendirmenin karşısında duracağımızın, seçmeli ders seçimi sürecini yakından takip edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Seçmeli Ders Haktır ve Kullanılmayan Hak  Hak değildir. Veli ve Öğrencilerimizi de , haklarını korumaya davet ediyoruz.

Bodrum genelinde ders seçimi konusunda sorun yaşayan tüm öğrencilerimiz, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bizlere ulaşabilir.” dedi.

 

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ